Bắn cá long thái tử 6.0.0 APK Download

Bắn cá long thái tử 6.0.0 APK Download

App Information of Bắn cá long thái tử modded .APK file download

App Name Bắn cá long thái tử v6.0.0
Genre Casual, Games
Size93.9 MB
Latest Version6.0.0
Get it On Google Play
Update2020-11-19
Package Namecom.yyvi.vifish
Rating ( 380 )
Installs50,000+

Description of Bắn cá long thái tử modded .APK file download

Bắn Cá Long Thái Tử Lưu trữ:
🧜‍♀️《Mỹ nhân ngư》🐉《Hai Long Vương》🎰《Máy Quay Rồng 2》🦅《Máy Bắn Cá Chim》🐋 《Thợ Săn Đại Dương》
◆Phượng Hoàng Lửa➜ Miễn phí nâng cấp đạn thường thành đạn Phượng Hoàng Lửa mạnh hơn.
◆Trống Lân➜ Tấn công chim ở gần Trống Lân với sóng âm.
◆Chim Cơ➜ Chim Cơ sẽ bắt tất cả chim bình thường trong màn hình.

▶ Chim đặc biệt

◆ Vua Chim➜ Con chim có vòng gió xung quanh. Bắt tất cả cá cùng loại.
◆ Phượng Hoàng Cầu Vồng➜ Tấn công Phượng Hoàng Cầu Vồng có thể sẽ nhận được lông vũ, đánh bại Phượng Hoàng sẽ nhận được số điểm rất cao.
◆ Đập Trứng Vàng➜ Thu thập 5 lông vũ của Phượng Hoàng Cầu Vồng để bắt đầu game đập trứng.
◆ Chim May Mắn➜ Giết bất cứ chim thường nào đều có thể được chim may mắn, nhân 2-10 lần số vàng.
◆ Đại Bàng Vàng➜ Ngẫu nhiên x200-x500.
◆ Công Vàng➜ Ngẫu nhiên x100 ~ x200 .

▶Pháo Đặc Biệt— Giết bất kỳ con cá nào sẽ rơi đạn đặc biệt ngẫu nhiên.
◆ Pháo Miễn Phí ➜ Bắn đạn miễn phí trong 30 giây.
◆Pháo Năng Lượng ➜ Bắn cá xung quanh trong 5 giây
◆ Bom Vô Tịch ➜ Giết cá trong màn hình cùng 1 lúc .
▶ Vật Phẩm Đặc Biệt — Rơi trong 1 phậm vi. Bắn để nhận kỹ năng đặc biệt !!
◆ Bom Hẹn Giờ➜ Tấn công tất cả cá trong phạm vi.
◆ Chuỗi Sét➜ Ăn cá ngẫu nhiên trong màn hình.
◆ Phái Lửa Nhiệt➜ Bắn ra rắn lửa có thể điểu khiển phương hướng để tấn công cá.
◆ Bom Bạch Tuộc➜ Sau khi bắn chết sẽ rơi ngẫu nhiên, bấm vào mành hình sẽ nổi và giết cá xung quanh.
◆ Đồng Hồ băng➜ Đóng băng cá xung quanh. Bắn được sẽ nhân đôi số điểm.

▶ Cá Đặc Biệt

◆ Cá May Mắn➜ Khi giết cá may mắn, người chơi sẽ nhận được phần thưởng x2 ~ x10 cho bất kỳ loại cá nào. Phần thưởng tối đa là 4000 lần đặt cược !!
◆ Cá Vương➜ Bị cá heo bao vây . Bắt được sẽ ăn tất cả cá cùng loại.
◆ Cá Miệng Khổng lổ ➜ Ăn cá bé sẽ lớn hơn và tặng số nhân. Số nhân sẽ hiển thị khi bắt được.
Shooting Dragon Fish Prince Store:
🧜‍♀️ 《Mermaid mermaid》 🐉 《Hai Long King》 🎰 《Dragon Camcorder 2》 🦅 Cá Bird Shooter》 🐋 《Ocean Hunter》
◆ Fire Phoenix Free of charge of upgrading ordinary bullets into stronger Fire Phoenix.
◆ Unicorn: Attack a bird near a Unicorn with sound waves.
◆ Mechanical Bird The Mechanical Bird will capture all normal birds in the screen.

▶ Special birds

◆ King of Birds➜ A bird has a wind around it. Catch all fish of the same type.
◆ Phoenix Phoenix Rainbow Attack Phoenix Rainbow will probably get feathers, defeating Phoenix will get very high score.
◆ Break the Golden Eggs➜ Collect 5 feathers of the Rainbow Phoenix to start the egg-smashing game.
◆ Lucky Bird➜ Killing any normal bird can earn a lucky bird, multiplied by 2 to 10 times the amount of gold.
◆ Yellow Eagle➜ Random x200-x500.
◆ Congen➜➜ Random x100 ~ x200.

▶ Special Cannon – Kill any fish that will drop a random special bullet.
◆ Firecrackers Free ➜ Shoot bullets for free for 30 seconds.
◆ Energy Cannon ➜ Shoot the surrounding fish for 5 seconds
◆ Innocent Bomb ➜ Kill fish in the screen at the same time.
▶ Special Items – Falled in 1 item. Shoot to get special skills !!
◆ Time Bomb➜ Attack all fish within range.
◆ String Lightning ➜ Eat random fish in the screen.
◆ Heat Flames Fires fire snakes that can steer towards fish.
◆ Octopus Bomb➜ After a shot will randomly drop, click on the floating screen and kill the fish around.
◆ Ice Clock ➜ Freeze the fish around. Firing will double the score.

▶ Special Fish

◆ Lucky Fish➜ When killing lucky fish, players will receive x2 ~ x10 rewards for any type of fish. The maximum reward is 4000 bets !!
◆ King Fish is surrounded by dolphins. Caught will eat all fish of the same type.
◆ Giant Mouth Fish ➜ Eat bigger fish and give a multiplier. The multiplier will display when captured.
Chủ đề mới: năm con rồng, paman
App id = com.yyvi.vifish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *