Ta Tu Tiên 1.0.1 APK Download

Ta Tu Tiên 1.0.1 APK Download

(334)Games, Word

App Information of Ta Tu Tiên modded .APK file download

App Name Ta Tu Tiên v1.0.0
Genre Games, Word
Size16.7 MB
Latest Version1.0.0
Get it On Google Play
Update2020-11-14
Package Namecom.mg.ttt
Rating ( 334 )
Installs10,000+

Description of Ta Tu Tiên modded .APK file download

《Ta Tu Tiên》Đã mở đăng ký trên trang chủ, Chào mừng các đạo hữu đến trang chủ nhận lễ bao, Link trang chủ: http://tatutien.muugame.com/
là 1 trò chơi tu chân tự do cao với phong cách dễ hiểu
Tự xây dựng động phủ tiên viên ,cảm nhận niềm vui phi thăng.
Gia nhập giáo phái thiên biến vạn hóa, trải nghiệm hơn trăm loại công pháp
Ngoài ra còn cuộc tranh đấu giữa tam giới, không chỉ là tranh chấp đạo nghĩa, Còn là cuộc chiến tranh giành phần thưởng
Đồng hành cùng những con linh sủng, thách thức Thiên Đạo Tháp
Nhưng trên con đường tu hành, Ma Tộc luôn gây cản trở, chỉ có ngày thăng thiên mới là ngày khơi đầu chiến tranh.
Không chỉ thế giới tu luyện rộng lớn, còn có nhiều tính năng ẩn, tin vui cho những người chơi thích sưu tầm và khám phá.
Sau khi thăng thiên sẽ rời đại lục tu luyện, chân đạp những đám mây đầy màu sắc đến những vũ trụ hồng mộng khám phá mới!
《Ta Tu Tien》 Registered on the homepage, Welcome friends to the homepage to receive the ceremony, Home link: http://tatutien.muugame.com/
is a high-freedom foot cultivation game with an easy-to-understand style
Build your own cave, feel the joy of flying.
Join a multifaceted cult, experience more than a hundred kinds of dharma
There is also a struggle between the three realms, not just a moral dispute, but a war for rewards
Accompany the charisms, challenge Thien Dao Thap
But on the way of spiritual practice, Ma Troc always obstructs, only the ascension day is the beginning of the war.
Not only the vast world of cultivation, but also many hidden features, good news for players who like to collect and explore.
After the ascension will leave the mainland to cultivate, step foot on colorful clouds to discover new dreamy universes!
App id = com.mg.ttt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *